اضطراب جدائی در دوران بزرگسالی
چهارشنبه, 09 فروردين, 1396
ثبت نام
فروش انواع تشک بادی، تخت خواب بادی، استخر بادی و قایق بادی در فروشگاه اینتکس فروش انواع لپ تاپ، نوت بوک و تبلت بهینه سازی سایت، ارتقاء سایت و سئو طراحی سایت و طراحی پرتال

شما در اين صفحه هستيد >> مقالات  
بانك اطلاعات مقالات روانشناسي و مشاوره
04
اضطراب جدائی در دوران بزرگسالی

اضطراب جدائی در دوران بزرگسالی

 

مهرانگیز پیوسته گر

دانشگاه الزهرا

 

 مقدمه

 محققین مكاتب مختلف روانشناسی (روانكاوی، خانواده درمانی، دلبستگی) تأثیر كیفیت دلبستگی به والدین را بر ویژگیهی روانی فرد به هنگام ترك خانه مورد مطالعه قرار داده‎اند (کنی و لوپز، 1988) به اعتقاد بالبی (1977) افراد به هنگام مواجهه با فشار و ترس و بیماری نیازمند دسترسی به پیگاه دلبستگی خود دارند، و اگر از حمیت و در دسترس بودن آنها اطمینان داشته باشند كمتر دچار اضطراب و ترس می‎گردند. با ین وصف احساس یمنی در انسان از تداوم پیوند او با پیگاه دلبستگی‎اش یجاد می‎گردد. عدم دسترسی به پیگاه دلبستگی و یا غیرقابل پیش‎بینی بودن و غیر پاسخ دهنده بودن پیگاه دلبستگی منجر به احساس غم، افسردگی، اضطراب و عصبانیت می‎گردد. دلبستگی در نوزاد زمانی ظاهر می‎گردد كه مراقب نشانه‎ها و علائم نوزاد را تشخیص دهد و به آنها پاسخ بگوید. مطالعه كودكان پرورشگاهی نشان می‎دهد كه رفتار مراقبتی به تنهائی بری یجاد دلبستگی یمن كافی نیست و همچنین تعاملات اجتماعی با نوزاد نیز به تنهائی كافی نیست. نوزادان به برادران، خواهران، پدربزرگها و … كه در فعالیت‎هی اجتماعی لذت‎بخش با آنها درگیر می‎شوند، دلبستگی اجتماعی پیدا میكند، اما زمانی كه خسته، گرسنه و یا آشفته هستند تنها به وسیله مراقبی آرامش می‎یابند كه پاسخ دهنده به علائم فیزیكی و نیازهی عاطفی آنها بوده است (کامی، 1996).

جدائی كودك از والدین منجر به بروز محدودیتهائی در رفتار والدین می‎گردد. پژوهشها نشان می‎دهد بچه‎هیی كه از جدائیهی آسیب زننده از والدینشان در رنج هستند، عزت نفس پائینی داشته، عدم اعتماد نسبت به دیگران، اختلالات خلقی (افسردگی واضطراب)، مهارتهی اجتماعی نامناسب، رفتار واپس گریانه نظیر خیس كردن تشك، پاسخ عمومی اكثر آنها به جدائی است.

 اختلال اضطراب جدائی بطور سنتی پدیده‎ی مربوط به دوران كودكی شناخته شده است. آشفتگی كودك به هنگام جدائی از مادر (پیگاه دلبستگی) در دوران اولیه كودكی امری بهنجار است و مکانیسم سازگارانه‎ی است كه سبب حفظ كودك در مجاورت مراقب بزرگسال می‎گردد (بالبی، 1973)

 تنها زمانی كه اضطراب جدائی بسیار شدید بوده و به مدت طولانی ادامه دارد، آسیب‎زا محسوب می‎گردد. براساس معیارهی تشخیصی (1933، DSMIV) شیوع اختلال اضطراب جدائی در كودكان4% است. در ینجا دو سؤال مهم وجود دارد: نخست كسانی كه دستخوش اختلال جدائی در دوران كودكی هستند وقتی كه به بزرگسالی می‎رسند چه علائمی نشان می‎دهند؟ ثانیاً یا كیفیت دلبستگی شخص پیش‎بینی كننده علائم اضطراب جدائی در او به هنگام جدائی از والدین است؟

به علائم اختلال اضطراب جدائی بزرگسالی نه در DSMIV و نه در ICD-10 اشاره‎ی نشده است، اگرچه در DSMIV گفته شده كه علائم اختلال اضطراب جدائی سالهی زیادی حتی تا قبل از 18 سالگی پیدار می‎ماند، اما هیچ معیار مناسبی بری تشخیص ین اختلال در بزرگسالی مطرح نمی‎نمید.

 ورود به دانشگاه و ترك خانه وسازگاری با محیط جدید دربسیاری از دانشجویان بدون مشكل صورت می پذیرد، اما بعضی با ورود به محیط جدید دچارناسازگاری عاطفی می‎گردند.ناسازگاری عاطفی ناشی از عوامل مختلفی است. (وینتر و سوگر، 2001)، در ین پژوهش روابط عاطفی با والدین مورد تأكید قرار گرفته است.

اغلب گفته می‎شود زندگی دانشگاهی یك  موقعیت طبیعی " موقعیت نا آشن" است.موقعیت ناآشنا آزمونی است كه رفتارهی دلبستگی در نوزادان را ارزیابی می‎كند(رکنی، 1987). ورود به دانشگاه نیز دانشجویان را به چالش می‎طلبد و به نوعی مشابه موقعیت نا آشنا است. در ین پژوهش همبستگی بین الگوهی دلبستگی به والدین و اختلال اضطراب جدائی به هنگام ترك خانه و نیز رابطه ین متغییرها با عزت نفس مورد مطالعه قرار گرفته است.

فرضیه 1 : دلبستگی یمن به والدین منجر به بالابودن عزت نفس و وجود اختلال و اضطراب جدائی به هنگام دورشدن از خانه می‎گردد.

فرضیه 2 : دلبستگی نیمن به والدین منجر به پائین بودن عزت نفس و بروز اختلال اضطراب جدائی به هنگام دورشدن از خانه می‎گردد.

 

روش

 نمونه مورد مطالعه 150 نفر از دانشجویان دانشگاه الزهراء بودند. متوسط سن آنها 19 سال بود. (دامنه سنی 24-18). مطابق تعریف جوانی، همة آنها در حال تجربة دوره جوانی بودند. آنها خوابگاهی بوده و بطور تصادفی انتخاب شدند. داده‎ها به طور مستقیم از شركت‎كنندگان به دست ‎آمد. دامنه سنی 15 درصد شركت كنندگان 18 سال، و 10 درصد آنها 19 ساله بودند. بالاترین درصد شركت‎كنندگان در سن 21 سالگی (29 درصد) قرار داشت.

ابزار سنجش

      متغیر وابسته اختلال اضطراب جدائی به هنگام جدائی از والدین و عزت نفس است. اضطراب جدائی بوسیله مقیاس ASA-CL و عزت نفس زروزن برگ مورد سنجش قرار گرفت.

      از آنجائیكه مطالعات پیشین نشان می‎دهد عملكرد والدین در بروز اضطراب جدائی بزرگسالی نقش دارد و ین موضوع در ادراك جوانان از حمیتهی عاطفی خانواده تأثیر مستقیمی دارد، به همین دلیل متغیر مستقل كیفیت دلبستگی والدین ـ جوان درنظر گرفته شد، كه با استفاده از مقیاس دلبستگی به والدین و همسالان (IPPA) ارزیابی گردید.

1- مقیاس اضطراب جدائی بزرگسال (Adult separation anxiety) در سال 1997 بوسیله منیكوساگار و همكاران تدوین شده است.

ین آزمون یك مقیاس خودگزارش دهی است كه هشت سؤال دارد. سؤالات خاطرات اضطراب جدائی تجربه شده بوسیله فرد را بررسی می‎نمید. ین مقیاس با علائم اختلال اضطراب جدائی DSMIII-R همبستگی بالائی دارد. (001/0p <79/0 = r )

2- پرسشنامه عزت نفس روزن برگ ( 1979) یک مقیاس 50 سؤالی است كه بوسیله روزن برگ جهت سنجش عزت نفس بكار گرفته شده است. سؤالات ین پرسشنامه براساس مقیاس لیكرت از درجه 1 (موافق نیستم) تا درجه 5 (شدیداً مخالفم) درجه‎بندی شده است. سؤالات كیفیت قضاوت فرد دربارة خودش را در مورد سنجش قرار می‎دهد.

3- مقیاس IPPA بوسیله آرمسدن وگرین برگ در سال 1987 تدوین شده است. IPPA عواطف مثبت و منفی نوجوانان و جوانان را از كیفیت رابطه‎شان با والدین و دوستان نزدیكشان ارزیابی می‎كند. ین مقیاس بر مبنی نظریه دلبستگی تدوین شده است و میزان رابطه با والدین و دوستان و نیز میزان عصبانیت و احساس تنهائی نوجوان و جوان را ارزیابی می‎كند. محتوی IPPA  شامل 25 سؤال مربوط به والدین (پدر و مادر) و 25 سؤال مربوط به همسالان است. ین مقیاس همبستگی درونی با ضریب 76 درصد دارد.

 

نتیج

در ابتدا پاسخ دهندگان به دو گروه یمن و نیمن تقسیم شدند. جدول شماره 1 نشان می‎دهد كه 111 نفر از جوانان شركت‎كننده نسبت به والدینشان دلبستگی یمن داشته و تقریباً 4/1  آنها خودشان را به عنوان دلبستة نا یمن توصیف نمودند.

 

جدول 1  سبكهی دلبستگی

IPPA

تعداد كل گروه

150

درصد

دلبستگی یمن

111

9/72

دلبستگی نا یمن

39

1/17

جدول شماره 1 نشان می‎دهد، جوانان یمن، پیین‎ترین میزان اضطراب جدائی و بالاترین میزان عزت نفس را داشته، در حالیكه جوانان نا یمن بیشترین میزان اضطراب جدائی و پیین‎ترین میزان عزت نفس را نشان داده‎اند.

جدول 2 میانگین نمرات اضطراب جدائی و عزت نفس (انحراف استاندارد)

دانشجویان یمن و نیمن.

مقیاس

یمن

نا یمن

اضطراب جدائی بزرگسال

(1/2) 4/3

(7/4) 8/11

عزت نفس روزن برگ

(9/6) 9/9

((8/2) 1/2

 

  در فرضیه 1 فرض شده بود دلبستگی یمن به والدین منجر به بالابودن عزت نفس و عدم وجود اختلال اضطراب جدائی به هنگام دورشدن از خانه می‎گردد. داده‎هی جدول شماره 1 نشان می‎دهد از كل نمونه 9/72 درصد به عنوان دلبستة یمن و 1/17 درصد به عنوان دلبستة نا یمن طبقه‎بندی شده‎اند. ین یافته نظرات محققین دلبستگی را تیید می‎نمید كه حاكی از تفاوتهی بین افراد در كیفیت دلبستگی است.

داده‎هی جدول شماره 2 ارتباط بین اضطراب جدائی بزرگسال و عزت نفس را با انواع مختلف دلبستگی نشان می‎دهد. چنانچه انتظار می‎رفت افرادی كه سبك دلبستگی یمن دارند به هنگام جدائی از والدین از سازگاری عاطفی بیشتر و همچنین عزت نفس بالائی برخوردار هستند و افرادی كه سبك دلبستگی نیمن دارند دستخوشی اضطراب جدائی بوده و عزت نفس آنها پائین است، بدین ترتیب فرضیه شماره 2 نیز تیید می‎گردد.

 

بحث

همسوئی بین یافته‎هی ین پژوهش و یافته‎هی بالبی بیانگر آن است كه دلبستگی نا یمن یك عامل پیش‎بینی كننده جهت آسیب‎شناسی روانی است. (راتر و بالبی، 1990)  و روابط دلبستگی اولیه پیش‎بینی كننده ترس و اضطراب در دوره‎هی بعدی زندگی است(هوستون و وارن، 1990).

جوانان در اوائل زندگی بزرگسالی با فشارهی متعددی مواجه می‎گردند، هر قدر والدین روابط صمیمانه و گرم‎تری با آنها برقرار نمیند، درجوانان اعتماد به نفس پذیرش خود و احساس شیستگی (كه از جلوه‎هی بارز دلبستگی یمن است) بهتر شكوفا و نمیان می‎شود، و بهتر می‎توانند با فشارها مقابله نمیند.

 یافته‎هی جدول شماره 2 نشان می‎دهد دانشجویانی كه حمیتهی عاطفی و اجتماعی ناكافی از جانب والدینشان دریافت می‎كنندمشكلات عاطفی و اضطراب متوسط و شدید در دانشگاه از خود نشان می‎دهند.

نتیج ین پژوهش بری مراكز مشاوره دانشگاهها و آموزش و پرورش حائز اهمیت است. زیرا یكی از هدفهی مراكز مشاوره در دانشگاه‎ها و سیر مراكز آموزشی، گسترش بهداشت روانی و تشویق دانشجویان به یادگیری و تفكر است. اما تا شریط لازم فراهم نشود، تحقق ین‎گونه هدفها تقریباً غیرممكن است. بدیهی است احساسی ناامنی و خلاء عاطفی موجب آسیب‎پذیری ناسازگارانه و عدم آمادگی بری یادگیری می‎شود. پیشنهاد می‎گردد در نخستین جلسات مشاورة خانوادگی، سطح دلبستگی شخص ارزیابی گردد و بررسی شود كه او تا چه میزان یك پیگاه یمن را تجربه كرده است، سپس اقدامات درمانی دیگر به عمل ید.

تعداد امتیازات: (3) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (1291)
کد خبر: 70

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام (الزامی)

ایمیل (الزامی)

کد CAPTCHA
Enter the code shown above:

خرید شارژ مستقیم تلفن همراه: خرید شارژ ایرانسل، خرید شارژ همراه اول، خرید شارژ رایتل، خرید شارژ تالیا

سئو و بهینه سازی سایت

طراحی سایت

مبمل و مبلمان استیل

خرید و فروش انواع سنگ

صفحه اصلی پورتال اینفوپرشیا فروشگاه آنلاین اینفوپرشیا خرید و فروش نام دامنه (دامین) طراحی سایت و طراحی پرتال سئو و بهینه سازی سایت
آژانس مسافرتی، ویزا و اقامت صنایع دستی ایرانی طلا و جواهرات ایرانی تجهیزات و خدمات شبکه تبلیغات آنلاین و بازاریابی اینترنتی
اخبار، روزنامه ها و خبرگزاری ها دانشگاه ها و پارک های علم و فناوری بیمارستان ها و مراکز درمانی سازمان ها و نهادهای دولتی گالری تصاویر اینفو پرشیا
سمینارها و کنگره های علمی انتشارات و مقالات علمی روانشناسی، مشاوره و بهداشت روان خانه های هوشمند حمایت از ایده های نو و ابتکاری
بهترین دایرکتوری وب تشریحی

سایت ها و پیوندهای تبلیغاتی
استخر بادی تخت بادی تشک بادی قایق بادی تخت خواب بادی
ثبت شرکت گواهینامه ایزو استاندارد محصول اروپا فلزیاب فهرست روزنامه های ایران
سئو طراحی سایت خدمات هاست و سرور مجازی سئو مرکز مشاوره آرمانا
بیمه تور لحظه آخری خرید شارژ ایرانسل، همراه اول، رایتل دانلود آهنگ جدید اطلاعات پرواز
دکوراسیون منزل پخش زنده اطلاعات پرواز نقشه تهران مرکز مشاوره روان آوا